Privaatsus- ja andmekaitsetingimused

eXtensa.ee külastajatega (klientidega) seotud ja meie poolt salvestatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning ei jagata kolmandate isikutega.

Kliendi soovil/nõudmisel kustutame kliendi andmed oma kliendibaasist.

EXTENSA OÜ © 2024